مشترک روسیه مجموعه آمریکا تحریم ها آمریکایی

مشترک: روسیه مجموعه آمریکا تحریم ها آمریکایی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی آپارتمان‌های مناسب «خانه‌اولی‌ها»

آمار بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد از میان گروه‌های قیمتی متفاوت آپارتمان، بیشترین سهم معاملات خرید و فروش مسکن در مهرماه امسال متعلق به واحدهای م

آپارتمان‌های مناسب «خانه‌اولی‌ها»

آپارتمان های مناسب «خانه اولی ها»

عبارات مهم : بازار

آمار بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن نشان می دهد از میان گروه های قیمتی متفاوت آپارتمان، بیشترین سهم معاملات خرید و فروش مسکن در مهرماه امسال متعلق به واحدهای مسکونی با ارزش ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بوده هست.

به گزارش دنیای اقتصاد در مهرماه سال جاری، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده است بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان با تخصیص داده شده است سهم ۷/ ۱۱ درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده است را به خود تخصیص داده شده است داده اند. در عین حال آپارتمان های دارای ارزش ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان و ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان نیز هر کدام با تخصیص داده شده است ۸/ ۹ و ۷/ ۹ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

در مجموع در نخستین ماه از فصل پاییز، حدود ۵۱ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۳۵۰ میلیون تومان تعلق داشته هست. کارشناسان بازار مسکن معتقدند دربرگیری بیش از نیمی از معاملات خرید و فروش مسکن در طول یک ماه(مشابه دیگر ماه های سپری شده است از سال جاری) نشانگر حضور متقاضیان مصرفی به خاص منزل اولی ها در بازار مسکن هست. به گفته آنها بسیاری از متقاضیان منزل اولی با استفاده از اهرم تجهیز مالی صندوق بعد انداز مسکن یکم امکان حضور در بازار مسکن را پیدا کرده اند و با انجام معامله موجب ایجاد تحرکات کوچک و فاصله گیری بازار از رکود شده است اند.

آپارتمان‌های مناسب «خانه‌اولی‌ها»

واژه های کلیدی: بازار | میلیون | آپارتمان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs