مشترک روسیه مجموعه آمریکا تحریم ها آمریکایی

مشترک: روسیه مجموعه آمریکا تحریم ها آمریکایی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی جهت تقلب هم کمی همت کنید / ظریف

وزیر امور خارجه کشورمان در تصویر العمل به سندسازی جعلی دولت آمریکا علیه کشور عزیزمان ایران پیامی شبکۀ اجتماعی توییتر منتشر کرد.

جهت تقلب هم کمی همت کنید / ظریف

ظریف: جهت تقلب هم کمی همت کنید

عبارات مهم : ایران

وزیر امور خارجه کشورمان در تصویر العمل به سندسازی جعلی دولت آمریکا علیه کشور عزیزمان ایران پیامی شبکۀ اجتماعی توییتر منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف در این خبر شبکۀ اجتماعی توییتر نوشت: مُهر استاندارد نشانه کیفیت جهت مصرف کنندگان ایرانی هست؛ ولی جهت ترامپ و شرکایش متاسفم چون ما این علامت را روی قطعات موشک نمی زنیم. وقت آن است که جهت تقلب هم کمی همت کنید.

جهت تقلب هم کمی همت کنید / ظریف

وزیر خارجه کشورمان در پی برگزاری نشست نمایشی آمریکا جهت بررسی ادعای واشنگتن مبنی بر ایرانی بودن موشک های شلیک شده است از سوی حوثی ها به عربستان هم چنین در خبر دیگری نوشته بود: : این بار قطعاتی از موشک را نشان دادند ولی با آرم مؤسسه استاندارد کشور عزیزمان ایران که ما روی بسته های غذایی به کار می بریم. دوباره تلاش کنید مدرک تولید کنید!

ظریف در صفحه توییترش نوشت: مدتی قبل، آمریکا یک موشک ایرانی ارائه شده است به وسیله سعودی ها را نمایش داد. باید به آنها گفته شده است باشد موشکی که در آسمان به وسیله پاتریوت نابود شده است کاملا سالم به زمین فرود نمی آید. لذا این بار قطعاتی از موشک را نشان دادند ولی با آرم مؤسسه استاندارد کشور عزیزمان ایران که ما روی بسته های غذایی بکار می بریم. دوباره تلاش کنید مدرک تولید کنید!

وزیر امور خارجه کشورمان در تصویر العمل به سندسازی جعلی دولت آمریکا علیه کشور عزیزمان ایران پیامی شبکۀ اجتماعی توییتر منتشر کرد.

واژه های کلیدی: ایران | آمریکا | ایرانی | استاندارد | وزیر امور خارجه | وزیر خارجه کشور | اخبار سیاست خارجی

جهت تقلب هم کمی همت کنید / ظریف

جهت تقلب هم کمی همت کنید / ظریف

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs