مشترک روسیه مجموعه آمریکا تحریم ها آمریکایی

مشترک: روسیه مجموعه آمریکا تحریم ها آمریکایی اخبار بین الملل

داروی آسم ریسک «پارکینسون» را کم کردن می دهد

محققان دریافته اند نوعی داروی آسم ریسک مبتلا شدن به پارکینسون را تا نصف کم کردن می دهد.  داروی آسم ریسک «پارکینسون» را کم کردن می ده..

ادامه مطلب